Zaštita Privatnosti

MALIK d.o.o.,Josipa Pupačića br.4,21310 Omiš, Hrvatska, 27969502148, (dalje: “Zipline Omiš“ ili “mi“) obrađuju osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.zipline-croatia.com u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679). Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti opisuje vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade podatka, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima. Korištenje internetske stranice www.zipline-croatia.com

Poštujemo privatnost posjetitelja na stranici www.zipline-croatia.com

Prigodom korištenja ove internetske stranice, Omis Zipline mogu pohraniti određene informacije putem kolačića ("cookies") na vaše računalo. Kolačići su informacije spremljene na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koje omogućavaju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju.

Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama ispitanika. Kolačići sadrže sljedeće podatke – google analytics i session id. Ne sadrže osobne podatke.

Primatelji osobnih podataka Omis Zipline ne prosljeđuju vaše osobne podatke niti ih u kojem slučaju čine dostupnima trećim stranama. Isključivo temeljem naloga ovlaštenih javnih tijela dužni smo omogućiti uvid ili dostaviti vaše osobne podatke (npr. nadzornim tijelima ili tijelima kaznenog progona).

Zaštita osobnih podataka Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Vaša prava U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

pristup podacima koji se odnose na vas ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka) Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt : Martićeva ulica 14 , HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.